Sandhamn

Om Sandhamn


Om Sandhamn

"Fyrtioåtta minuter gissad distans OSO till O från Räntmästaretrappan ligger det natursköna Sandhamn, på tre sidor omslutet av vatten och på den fjärde av havet."

August Strindberg (3 december 1873 i Dagens Nyheter)


Kontrasternas Sandhamn i Stockholms skärgård ligger längst ut i havsbandet. Ön som bara hyser omkring ca 90 bofasta är berömd för sina kappseglingar och välkända regattor. Seglare och turister besöker det lilla samhället flitigt. Omkring 100 000 besökare strömmar igenom ön per år och hela 2000-3000 fritidsboende slår ner sina bopålar under sommarsäsongen.


Första gången som Sandhamn omnämns i historien är 1289 då det anges som Swea Sandhö. Det återfinns i ett donationsbrev från Kung Magnus Ladulås till Klara kloster som då låg i Stockholm. Ännu idag heter ön formellt Sandön men kallas av gemene man för Sandhamn efter den välkända hamnen som ligger på öns norra del och skyddas av Telegrafholmen och Lökholmen.Under många år,  fram till 1600-talet, användes ön som en betesholme. På den här tiden bestod ön i mångt och mycket av stora sandfält, eftersom det varken fanns någon tallskog eller annan vegetation, ön såg alltså inte alls ut som den gör idag. Men då man insåg att ön ägde ett strategiskt läge vid inloppet till Stockholmsfarleden uppfördes en skans där tullhuset, det stora gula huset från 1752 som ligger bredvid Värdshuset, finns idag.Mot slutet av 1600-talet började lotsverksamheten på Sandhamn. Men inledningsvis bodde lotsarna inte på ön utan istället på Eknö där de hade sina bostäder och ibland mindre jordbruk. Den ökande sjöfarten och lots- och tullverksamheten medförde behov av krogverksamhet och 1672 öppnade det första värdshuset på Sandhamn.


Båttrafiken ökade successivt, vid 1800-talet var det många fartyg som hade behov av lotsning. Det medförde att lotsarna lämnade Eknö och flyttade till Sandhamn där det även bedrevs tullverksamhet. Den kände skalden Elias Sehlstedt var bl.a. placerad där. Tyvärr till sin stora besvikelse, vilket också framgår av hans dikter.


År 1865 var glädjen stor. Den första reguljära ångbåtsförbindelsen etablerades. Sommargäster kom ut och Sandhamn blev en av de äldsta badorterna i Stockholms skärgård. Borgerskapet intresserade sig för ön och mot slutet av 1800-talet byggs flera vackra grosshandlarvillor.


Kungliga Segelsällskapet har sedan artonhundratalet varit nära förknippat med Sandhamn. Det bildades 1830 och är världens näst äldsta segelsällskap. KSSS klubbhus uppfördes 1897 efter ritningar av arkitekten Fredrik Liljekvist och invigdes av kung Oscar II. Under årens lopp har KSSS arrangerat otaliga regattor, den kanske mest kända är norra Europas största havskappsegling, Gotland Runt.


På trettiotalet ökade antalet sommargäster och turister. Sommarstugeområdet Trouville med små sportstugor på öns västra sida började bebyggas 1947 och speglade tidens funktionella stil. Idag är dock nästan alla de ursprungliga husen om- eller tillbyggda.


Sedan mellankrigstiden har det funnits affärer, matställen och hotell på Sandhamn. Det kan t ex nämnas att varuhuset NK hade en sommarfilial på  Sandhamn fram till 1962. Idag finns det elva olika matställen och flera hotell på ön. Seglarhotellet är öppet året runt och Sandhamns Värdshus har öppet de flesta av årets månader. Det finns klädaffärer, en kiosk, en mataffär och t o m en deli och en pizzeria. Ej att förglömma är fantastiska Sandhamnsbageriet, vars seglarbullar och Sandhamnslimpa är oförglömliga.


Sandhamns underbara sandstränder, lilla och stora Trouville och Fläskberget är unika i skärgården med sin mjuka vita sand och långgrundhet.


Lite fakta om Sandhamn:

Bofasta: ca 90 stycken

Sommargäster: 2000-3000 stycken

Årliga besökare: 100 000 stycken


Kända personer som bott på eller besökt Sandhamn:

August Strindberg, Anders Zorn, Verner von Heidenstam, Albert Engström, Gustaf Fröding, Bruno Liljefors och Axel Sjöberg


Text: Viveca Sten


Mer info

Öppettider Jul & Nyår


Mån-Ons 11-13, 16-18

Julafton 11-12

Juldagen Stängt

Annandagen 10-14

Söndag Stängt

Mån-Ons 11-13, 16-18

Nyårsafton 10-14

Nyårsdagen Stängt 

Lördag 10-14

Söndag stängt.


HANDLA ENSAM!   

Tänk också på att hålla avstånd.


          God Jul o Gott Nytt ÅR

Vi har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för ny pantmaskin 2016 och ny grönsaksdisk samt frys 2018